بررسی عوامل مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی (قسمت دوم: نامزدهای احتمالی)

    در دومین قسمت این سلسله از مقالات بر آنیم که براساس داده‌های موجود عوامل مسمومیت‌زای احتمالی را معرفی کرده و به برخی از سوالات مطرح شده پاسخ دهیم. وظیفه خود می‌دانیم که مجددا تاکید کنیم که قصد ما در آیفا بررسی عوامل احتمالی دخیل در مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان براساس شواهد و گزارش‌های ارائه […]

بررسی عوامل مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی (قسمت دوم: نامزدهای احتمالی) بیشتر بخوانید »