بررسی عوامل مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی (قسمت پنجم: آزمایش‌های سم‌شناسی، مدیریت و درمان مسمومیت با گازهای ناشناخته در اورژانس)

در پنجمین قسمت این مجموعه از مقالات قصد داریم به بررسی سم‌شناسی گازهای مسمومیت‌زا پرداخته و روش‌های آزمایشگاهی برای شناخت آنها را بررسی کنیم. در ادامه به مساله مدیریت و درمان مسمومین با گازهای ناشناخته در اورژانس می‌پردازیم. وظیفه خود می‌دانیم که مجددا تاکید کنیم که قصد ما در آیفا بررسی عوامل احتمالی دخیل در […]

بررسی عوامل مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی (قسمت پنجم: آزمایش‌های سم‌شناسی، مدیریت و درمان مسمومیت با گازهای ناشناخته در اورژانس) بیشتر بخوانید »