زنان

بررسی عوامل مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی (قسمت ششم: ابعاد روانی و اجتماعی مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی)

در ششمین قسمت این مجموعه از مقالات قصد داریم به بررسی مسائل مربوط به سلامت روان، ابعاد اجتماعی و اختلالات مرتبط به روان‌تنی جمعی مسمومیت‌ها بپردازیم. وظیفه خود می‌دانیم که مجددا تاکید کنیم که قصد ما در آیفا بررسی عوامل احتمالی دخیل در مسمومیت‌ زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی براساس شواهد و گزارش‌های ارائه شده از سوی […]

بررسی عوامل مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی (قسمت ششم: ابعاد روانی و اجتماعی مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی) بیشتر بخوانید »

بررسی عوامل مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی (قسمت پنجم: آزمایش‌های سم‌شناسی، مدیریت و درمان مسمومیت با گازهای ناشناخته در اورژانس)

در پنجمین قسمت این مجموعه از مقالات قصد داریم به بررسی سم‌شناسی گازهای مسمومیت‌زا پرداخته و روش‌های آزمایشگاهی برای شناخت آنها را بررسی کنیم. در ادامه به مساله مدیریت و درمان مسمومین با گازهای ناشناخته در اورژانس می‌پردازیم. وظیفه خود می‌دانیم که مجددا تاکید کنیم که قصد ما در آیفا بررسی عوامل احتمالی دخیل در

بررسی عوامل مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی (قسمت پنجم: آزمایش‌های سم‌شناسی، مدیریت و درمان مسمومیت با گازهای ناشناخته در اورژانس) بیشتر بخوانید »

بررسی عوامل مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی (قسمت چهارم: یافته‌های آزمایشگاهی برای تشخیص مسمومیت‌های شیمیایی)

در چهارمین قسمت این مجموعه از مقالات قصد داریم به معرفی یافته‌های آزمایشگاهی برای تشخیص مسمومیت‌ با گازهای شناخته شده بپردازیم. در ادامه به این سوال پاسخ می‌دهیم که عوارض جسمی طولانی مدت مسمومیت با گازهای شیمیایی چیست. وظیفه خود می‌دانیم که مجددا تاکید کنیم که قصد ما در آیفا بررسی عوامل احتمالی دخیل در

بررسی عوامل مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی (قسمت چهارم: یافته‌های آزمایشگاهی برای تشخیص مسمومیت‌های شیمیایی) بیشتر بخوانید »

بررسی عوامل مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی (قسمت سوم: مواجهه با مواد شیمیایی ناشناخته: نشانه‌ها، راه‌های مقابله و مدیریت مسمومیت‌های احتمالی)

در سومین قسمت این مجموعه از مقالات بر آنیم که راهکارهایی برای مقابله با مسمومیت در مواجهه و آلودگی با مواد شیمیایی ناشناخته از جمله‌ نشانه‌های آلودگی، راه‌های مقابله و مدیریت مسمومیت‌های احتمالی ارائه کنیم. سپس در ادامه به بررسی برخی از عوامل بالقوه مسمومیت دانش‌آموزان ایرانی می‌پردازیم. وظیفه خود می‌دانیم که مجددا تاکید کنیم

بررسی عوامل مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی (قسمت سوم: مواجهه با مواد شیمیایی ناشناخته: نشانه‌ها، راه‌های مقابله و مدیریت مسمومیت‌های احتمالی) بیشتر بخوانید »

بررسی عوامل مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی (قسمت دوم: نامزدهای احتمالی)

    در دومین قسمت این سلسله از مقالات بر آنیم که براساس داده‌های موجود عوامل مسمومیت‌زای احتمالی را معرفی کرده و به برخی از سوالات مطرح شده پاسخ دهیم. وظیفه خود می‌دانیم که مجددا تاکید کنیم که قصد ما در آیفا بررسی عوامل احتمالی دخیل در مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان براساس شواهد و گزارش‌های ارائه

بررسی عوامل مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی (قسمت دوم: نامزدهای احتمالی) بیشتر بخوانید »

بررسی عوامل مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی (قسمت اول: مقدمه)

مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی که از اوایل آذرماه امسال در قم آغاز شد و دامنه آن به شهرهای دیگر ایران رسید، توجه بسیاری را به وضعیت سلامت کودکان و سیاست‌های محافظتی دولتی در ایران جلب کرده است. براساس آمار رسمی اعلام شده از سوی محمدحسن آصفری، عضو کمیته حقیقت‌یاب مجلس برای بررسی علت مسمومیت دانش‌آموزان،

بررسی عوامل مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان ایرانی (قسمت اول: مقدمه) بیشتر بخوانید »

زنان درمانگر ایرانی؛ از گذشته تا امروز

در واپسین روزهای شهریور ۱۴۰۱ قتل «مهسا (ژینا) امینی»، آغازگر خیزشی شد که با شعار «زن، زندگی، آزادی» توجه جهانیان را به خود معطوف کرد. نام این دختر جوان کرد ایرانی اسم رمز جنبشی شد که از کردستان و تهران آغاز و به سایر نقاط ایران رسید. بسیاری از تحلیلگران از اعتراضات سراسری اخیر در

زنان درمانگر ایرانی؛ از گذشته تا امروز بیشتر بخوانید »