صدور گواهی فوت

گواهی فوت بسیاری از جانباختگان اعتراضات اخیر اشاره‌ای به علت اصلی مرگ نکرده است

 

در گواهی فوت، پزشک گواهی می‌کند که فرد به دلیلی فوت کرده است؛ یعنی پزشک از طریق صدور گواهی فوت، تنها فوت کردن فرد خاصی از افراد جامعه را اعلام می‌دارد، ولی این گواهی، مجوزی برای خاکسپاری متوفی نیست و تنها با اخذ جواز دفن است که می‌توان متوفی را به خاک سپرد.

به عبارت دیگر مجوز قانونی برای دفن فردی که فوت شده جواز دفن است و نه گواهی فوت. در واقع گواهی فوت تنها فوت یک فرد را اعلام می‌دارد، ولی جواز دفن مجوز خاک‌سپاری این فرد است

وظیفه خطیر صدور جواز دفن در کشوری مانند انگلستان بالغ بر یک قرن است که بر عهده سیستم کرونر گذاشته شده است. کرونر یک قاضی یا پزشک است که در خصوص صدور جواز دفن برای افرادی که فوت کرده‌اند، اظهارنظر می‌کند. 

در کشور ما با توجه به نبود سیستم کرونر، این وظیفه خطیر در برگه‌های گواهی فوت بر دوش پزشکان صادر‌کننده گواهی فوت قرار داده شده است. بنابراین براساس قوانین فعلی پزشک صادر‌کننده گواهی فوت، جواز دفن را نیز صادر خواهد کرد

گواهی فوت قسمتی دارد به علت فوت . بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، “علت زمینه ای فوت” در یک گواهی فوت، بیماری یا آسیبی است که بطور مستقیم شروع کننده توالی حوادث منجر به فوت شود، یا مواردی مانند تصادف یا ضرب و جرح است که باعث صدمه مرگ بار شود. 2

 

پزشکی قانونی ایران  یکی از سازمان های زیر نظر قوه قضائیه می باشد. وظیفه این سازمان کارشناسی در امور پزشکی است که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر سازمان های دولتی مستند می باشد. لذا پس از ارجاع دستور از سوی مرجع قضایی به عنوان مثال دادگاه و یا دادسرا، پرونده پزشکی قانونی تشکیل شده و شعبه آن مشخص می شود. پس از معاینات لازم، پزشکی قانونی گزارشی کامل، شامل علت و زمان فوت و یا میزان آسیب دیدگی و جراحات و صدمات جسمی و بدنی به مرجع قضایی ارائه داده می شود. افرادی که مرگ آنها مشکوک است و یا افرادی که در بیمارستان ها فوت کرده اند اما شواهد نشان دهنده وقوع یک جنایت می باشد، به پزشکی قانونی ارجاع داده شده و با دستور قضائی اجساد آنها شکافته می شود (کالبد شکافی) و تمامی موارد در گزارش مربوطه ذکر شده و به دادگاه ارائه می شود.

کالبد شکافی توسط پزشکی قانونی می تواند: علت مرگ، هویت متوفی، زمان فوت، شدت و حدت و تقدم جراحت ها و شرایط فوت را مشخص کند.3

در انقلاب اخیر ایران، جواز دفن افراد کشته شده زیادی در دسترس نیست و بسیاری از کشته شدگان بدون اطلاع خانواده متوفی دفن شده اند در حالیکه در جواز دفن آنها علت مرگ اصابت گلوله ذکر شده است. آز طرفی به علت عدم یک رویه واحد، در بعضی مواقع علت مرگ واضحا اصابت گلوله جنگی ذکر شده است در حالیکه در موارد دیگر فقط اصابت جسم دوار پر شتاب ذکر شده است، بدون اشاره به شدت و حدت جراحتها و شرایط فوت. 

 

موارد نقض صدور گواهی فوت کشته شدگان در انقلاب 1401 ایران عبارتند از:

  1. عدم اعلام علت فوت بطور مشخص در مواردی که حکومت علت مرگ را خودکشی اعلام کرده است.
  2. عدم اجازه به خانواده متوفی در مراحل تحویل جنازه و دیدن جسد متوفی و حتی دفن او. 
  3. عدم توصیف دقیق نوع صدمات وارده و شرایط فوت در اغلب موارد. حتی در مواردی که طبق اظهار تظر خانواده شکستگی بر اثر ضرب و جرح و یا شکنجه وجود داشته است، در گواهی فوت فقط “اصابت جسم سخت” ذکر شده است. تنها درمعدود مواردی از جوازهای دفن در دسترس ذکر شده است “اصابت گلوله جنگی در شرایط غیر جنگی” دیده می شود.
  4. وابسته بودن نهاد پزشکی قانونی به قوه قضاییه باعث می شود تا بعضی از گواهی فوتهای صادره به وضوح به ذکر علت مرگ قربانیان و کشته شدگان نپردازد و در مواردی که علت مرگ کاملا مشخص نیست، بنا به ملاحظات سیاسی علت مرگ را نامشخص اعلام کند. 
  https://vista.ir/m/a/3q4yv/تفاوت-گواهی-فوت-و-جواز-دفن

https://www.dadyaran.ir/blog/پزشک-قانونی-کجاست-و-چه-وظایفی-دارد-؟/

آدرس ما در آمریکا

2785 PACIFIC COAST HWY. SUITE E719 TORRANCE, CA 90505 USA

به ما پیغام بفرستید

@theiipha

از ما بپرسید

info@iipha.org

به ما خبر بدهید

secure@iipha.org