سمینار تاب آوری

مجموعه سمینارهای تاب آوری، طرحی مشترک از روان‌پزشکان و روان‌شناسان انجمن‌های بین المللی کادر درمان است که با هدف شکوفایی و توانمندی بهداشت و سلامت روان هم‌وطنان در این دوران بحرانی برگذار می‌شود
اولین سمینار این طرح روز پنج شنبه ۲۵ اسفند به وقت ۱۱ صبح ایران خواهد بود

سوالات خود را با ما از طریق ایمیل ذکر شده در پوستر و یا در زیرهمین پست ارسال کنید
:لینک شرکت در سمینار
https://meet.google.com/dpr-jxwm-xjz

Email: wlf.melb@gmail.com

آدرس ما در آمریکا

2785 PACIFIC COAST HWY. SUITE E719 TORRANCE, CA 90505 USA

به ما پیغام بفرستید

@theiipha

از ما بپرسید

info@iipha.org

به ما خبر بدهید

secure@iipha.org