استقلال نظام پزشکی

نهاد اخلاق حرفه‌ای پزشکی وابسته به وجود سازمان‌های حرفه‌ای مستقل است تا اصول حرفه‌ای پزشکی را مشخص، تعریف، تفسیر، پیاده‌سازی، و پاسداری کنند. در نبود نهادهای مستقل حرفه‌ای، بنیادهای اخلاقی حرفه در معرض سوءاستفاده، نادیده‌انگاری، و نقض شدن قرار می‌گیرند. سازمان نظام پزشکی ایران با این هدف بنا نهاده شده است که اصلی‌ترین نهادی حرفه‌ای برای پزشکان ایرانی باشد.  ولیکن جمهوری اسلامی این سازمان را از اصلی‌ترین ویژگی ضروری‌اش، یعنی مستقل بودن، محروم کرده است.

اعتراضات نظام پزشکی در آبان ۱۴۰۱

برای مثال، انتخابات سازمان نظام پزشکی تحت نفوذ شدید حکومت، از جمله نهادهای اطلاعاتی برگزار می‌شوند و رئیس سازمان به طور مستقیم از سوی رئیس جمهور اسلامی منصوب می‌گردد. در نتیجه، طرفداران حکومت و نمایندگان بخش‌های قدرتمند مانند سپاه پاسداران و بیمارستان‌های خصوصی، نفوذ و تسلط زیادی در کادر مدیریت و رهبری این سازمان دارند.  با چنین ترکیبی و در نبود استقلال، سازمان نظام پزشکی از توانایی و شایستگی برای ترویج و دفاع از نهادهای اخلاقی حرفه‌ی پزشکی برخوردار نیست. مأموریت این گروه مشارکت در تلاش‌های نظری و مدنی در جهت بنا نهادن سازمانی حرفه‌ای و مستقل برای پزشکان ایرانی است.

آدرس ما در آمریکا

2785 PACIFIC COAST HWY. SUITE E719 TORRANCE, CA 90505 USA

به ما پیغام بفرستید

@theiipha

از ما بپرسید

info@iipha.org

به ما خبر بدهید

secure@iipha.org